Op dit moment is er geen fotowedstrijd. Je kunt dus niet meedoen. Zodra de volgende wedstrijd online komt, stellen we je hiervan op de hoogte.

Win een prijs voor je beste foto!

Voorwaarden Reispassie fotowedstrijd

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Sawadee Reispassie fotowedstrijd, (verder te noemen: ‘de wedstrijd’) van Sawadee Reizen B.V. (hierna te noemen ‘Sawadee Reizen’), gevestigd te Sarphatistraat 650, 1018 AV, Amsterdam, Nederland.

Algemeen

 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Sawadee Reizen behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • De actieperiode loopt van 1 juni t/m 30 september 2021.
 • Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere in Nederland of België woonachtige persoon van 18 jaar of ouder, die een reis heeft gemaakt met Sawadee Reizen.
 • Personeel Sawadee en medewerkers van partnerbedrijven zijn uitgesloten van deelname.
 • Sawadee Reizen kan de actievoorwaarden op ieder moment wijzigen of de fotowedstrijd beëindigen zonder hier melding van te maken.
 • Sawadee Reizen is niet aansprakelijk voor storingen in het netwerk of verloren gegane gegevens van de deelnemer.
 • Typ- en zetfouten voorbehouden.

Deelname

 • Om deel te nemen aan de fotowedstrijd dient men zich registreren via sawadee.nl/fotowedstrijd.
 • Bij registratie dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres.
 • Deelname aan de fotowedstrijd is gratis, buiten de kosten voor het internetgebruik.
 • Je kunt met meerdere foto’s meedoen aan de wedstrijd, maar een foto kan slechts eenmaal kans maken op een prijs.
 • De geüploade foto’s dienen tijdens een reis van Sawadee Reizen, of een van haar partners, genomen te zijn.
 • De foto’s dienen te worden geüpload zonder beeldmerk of handtekening en dienen een minimale resolutie van 1920×1080 pixels te hebben.
 • Foto’s mogen lichte (kleur)bewerkingen bevatten d.m.v. een bewerkingsprogramma als Adobe Photoshop of Lightroom. Volledig gemanipuleerde foto’s zijn echter niet toegestaan.
 • Alle foto’s dienen geüpload te zijn vóór 1 oktober 2021 (uiterlijk 30 september 23:59 uur) via sawadee.nl/fotowedstrijd.
 • Om kans te maken op een van de prijzen dient de foto binnen een van de genoemde de volgende categorieën te vallen: 
  • Groep (indien toestemming van alle geportretteerden)
  • Locals
  • Natuur
  • Wildlife
  • Fun
 • Sawadee Reizen is niet verantwoordelijk voor de ingestuurde foto’s en wat er op deze foto’s te zien is. Mochten wij de ingestuurde foto niet geschikt vinden voor deelname aan de wedstrijd, dan heeft Sawadee Reizen het recht deze foto te verwijderen.
 • De inzender verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de geüploade foto(‘s) en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht ofwel toestemming te hebben verkregen van eventueel geportretteerde(n) om deel te nemen aan de fotowedstrijd. Sawadee Reizen is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). Bij het vermoeden van fraude kan deelnemer worden gediskwalificeerd.
 • De inzender geeft Sawadee Reizen d.m.v. uploaden het recht om de foto(’s), zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten, voor commerciële doeleinden te publiceren op o.a. haar website, in de nieuwsbrief, sociale media kanalen en in offline publicaties. Dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s.


Winnaars & prijzen

 • Na 1 oktober 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt.
 • De te winnen prijs is: Sawadee reisvoucher t.w.v. €350,-
 • Uit alle ingezonden foto’s kiest een jury van Sawadee Reizen-medewerkers het winnende beeld.
 • De winnaar zal van Sawadee Reizen een persoonlijk bericht ontvangen.
 • De winnaar zal publiekelijk bekend worden gemaakt via sawadee.nl/fotowedstrijd, de Sawadee nieuwsbrief en via social media.
 • Winnaars dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht te reageren. Na 14 dagen vervalt de aanspraak op de gewonnen prijs.
 • Over de bezorging of opname van de prijzen worden na reactie van de winnaar nadere afspraken gemaakt.
 • Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld of een andere prijs.
 • Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van Sawadee Reizen, tenzij anders vermeld.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

 • De gegevens die worden ingevoerd op sawadee.nl/fotowedstrijd worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen.
 • De ingevoerde persoonlijke gegevens blijven strikt persoonlijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op andere wijze bekendgemaakt aan derden.
 • Meer informatie over het Sawadee privacy beleid kunt u hier vinden.