Blue Marine Foundation

Bij Sawadee vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van de prachtige natuur waar we tijdens onze reizen zo van genieten. Daarom reserveren wij een deel van onze marge om duurzame initiatieven zoals Blue Marine Foundation te kunnen steunen. In januari 2024 zijn we samen met onze zusterbedrijven van de Travelopia Group een driejarig partnerschap aangegaan met deze organisatie. Gedurende het partnerschap steunen we met een donatie van ruim 1 miljoen euro zeven projecten van Blue Marine die bijdragen aan het behoud en herstel van 7.000 hectare aan zee- ecosystemen. Door een reis bij Sawadee te boeken steun ook jij deze projecten. Op deze pagina vertellen we je graag meer over Blue Marine Foundation, ons partnerschap en de gesteunde projecten. Wat is Blue Marine Foundation?

Blue Marine Foundation is een Britse organisatie die zich inzet voor het herstel van de gezondheid van de oceanen door zeeleven te beschermen en te herstellen. Het is de missie van Blue Marine om in 2030 minstens 30% van ’s werelds oceanen effectief te beschermen en de overige 70% op een verantwoorde manier te beheren. 

De oceaan is de grootste CO2-opslag ter wereld. Door overbevissing te bestrijden, beschermde zeegebieden in te stellen, uitgeputte zeegebieden te herstellen en lokale gemeenschappen te betrekken bij het behoud van de zee, wil Blue Marine ervoor zorgen dat de oceaan haar vitale functie van het stabiliseren van het klimaat op aarde kan voortzetten. Tot nu toe heeft Blue Marine al bijgedragen aan de bescherming van ruim vier miljoen vierkante kilometer van de oceaan. 

Fabrice Dudenhofe - Ocean Image Bank
Credit: Fabrice Dudenhofe - Ocean Image Bank

Waarom steunen we Blue Marine Foundation?

Onze oceanen zijn van cruciaal belang om ons te beschermen tegen de ergste gevolgen van klimaatverandering en om onze planeet gezond te houden. Ze absorberen bijna de helft van de CO2 in de wereld en produceren de helft van onze zuurstof. Het zeeleven dat hiervoor nodig is wordt bedreigd door klimaatverandering, vervuiling en overbevissing. Dit heeft verwoestende gevolgen voor de biodiversiteit: 

  • Ruim een derde van de zeezoogdieren en rifvormende koralen wordt met uitsterven bedreigd.
  • 90% van de grote roofvissen, zoals haaien, tonijnen, marlijnen en zwaardvissen, zijn verdwenen.
  • Bijna 90% van de visgebieden is volledig geëxploiteerd, overbevist, uitgeput of staat op instorten. 

Zee-ecosystemen zijn het hart van onze planeet. Ze ondersteunen niet alleen diverse diersoorten, maar spelen ook een cruciale rol in het reguleren van het mondiale klimaat. Belangrijke gebieden zoals mangroven, zeegrasweiden en zoutmoerrassen, ook wel ‘blauwe koolstof’-ecosystemen genoemd, zijn in het bijzonder belangrijk. Ze hebben namelijk het potentieel om enorme hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en op te slaan en de veerkracht van de wereld tegen de gevolgen van klimaatverandering te ondersteunen door natuurlijke buffers te bieden tegen stormvloeden, zeespiegelstijging en erosie. Deze zee-ecosystemen ondersteunen de mondiale biodiversiteit en bieden leefgebieden en broedplaatsen aan talloze diersoorten, maar verkeren in crisis als gevolg van onder andere overbevissing, vervuiling en klimaatverandering. Dit maakt de bescherming en het herstel ervan cruciaal als we de ergste gevolgen van klimaatverandering willen voorkomen en we onze planeet willen beschermen. 

Credit: Renata Romeo - Ocean Image Bank

Welke projecten steunen we? 

Als onderdeel van ons partnerschap ondersteunen we zeven projecten over de hele wereld; van de Middellandse Zee tot het Caribisch gebied en van Kenia tot Indonesië. Door een combinatie van natuurbehoud, ecosysteemherstel, onderzoek en het betrekken van de lokale gemeenschap, pakt elk project op haar eigen manier de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan.

Projecten Blue Marine Foundation

Griekenland – Een ‘blauwe koolstof’-benadering voor het redden van de Griekse zeeën

Het Griekse Posidonia-zeegras wordt bedreigd door verankering, vervuiling en andere menselijke invloeden. In Griekenland werkt Blue Marine aan een uitgebreide beoordeling van het potentieel voor CO2-verwijdering en -opslag in Posidonia-zeegrasbedden. Door gebruik te maken van geavanceerde hyperspectrale camera’s probeert dit project geavanceerde data te verzamen om de impact van dit levendige ecosysteem op het klimaat beter te begrijpen en kennis te vergroten om soortgelijke gebieden in de hele Middellandse Zee veilig te stellen. 

Griekenland - iSea

Formentera – Het veiligstellen van de toekomst van eeuwenoude zeegrasweiden

De zeegrasweiden van Formentera zijn meer dan 100.000 jaar oud, wat ze een van de oudste levende wezens op aarde maakt. Helaas worden ze ernstig bedreigd door menselijke invloeden, zoals vervuiling en verstoring door boten. In samenwerking met lokale partners werkt Blue Marine in Formentera aan de implementatie van het burgerinitiatief "Posidonia Planting". Doel van dit project is om jaarlijks minimaal 3.000 zaden/fragmenten te planten, om de gaten in de dekking van het zeegras te overbruggen en het succes van het herstel te versterken.

Formentera - Manu San Félix Vellmari

Kenia – Herstel van de mangrovebossen van Mida-Creek

Mida Creek is de thuisbasis van een scala aan prachtige zeedieren, waaronder dolfijnen, zeeschildpadden en bultruggen. In deze regio van Kenia zijn veel mangrovebomen illegaal gekapt voor de productie van hout en houtskool, als gevolg van lokale economische druk. In 2020 werd door Sustainable Surf en COBEC het Mida-Creek-project gestart, dat samenwerkt met lokale dorpen om mangroven te herbeplanten in ontboste gebieden. De gemeenschappen worden betrokken bij deze inspanningen en worden geïnformeerd over het ecologische en economische belang van deze ecosystemen.

Kenia

Het Caribisch gebied – Herstel van ‘blauwe koolstof’-gebieden en bescherming van unieke zee- ecosystemen

Het Caribisch gebied herbergt een ongelooflijke hoeveelheid zeesoorten, zoals karetschildpadden, kleurrijke papegaaivissen en haaien. Om ze te helpen beschermen, probeert Aruba een beschermd zeegebied rond het eiland in te voeren, de mangrove- en zeegrashabitat te herstellen en te beschermen en een ‘living lab’ te creëren. Op Bonaire nemen de mangrovebossen af als gevolg van erosie. Om dit aan te pakken heropenen de Mangrove Maniacs, een vrijwilligersgroep, met succes de mangrovekanalen om de waterstroom te herstellen, wat op zijn beurt het zuurstofniveau herstelt en het voorheen overvloedige zeeleven terugbrengt.

Caribisch gebied - Jude Brown

Indonesië – Door de lokale gemeenschap geleid herstel van de buitengewone blauwe bossen van Indonesië

Indonesië, dat 20 procent van de mangrovebedekking in de wereld voor zijn rekening neemt, is sinds de jaren tachtig getuige geweest van aanzienlijke verliezen als gevolg van de garnalenkweek en kustontwikkelingen. In samenwerking met lokale NGO’s probeert Blue Marine in Indonesië duizenden hectaren mangrovehabitat te herstellen, waaronder 90 hectare aangetaste aquacultuurvijvers op het eiland Lombok. Blue Marine zal gespecialiseerde technische kennis naar lokale NGO-partners brengen om een nieuw project op te zetten ter ondersteuning van het herstel van mangrove-ecosystemen en het leveren van gemeenschapsonderwijs, monitoring en bescherming. 

Indonesië - Afif Benstol

Filipijnen – Herstel van verlaten aquacultuurvijvers tot productieve mangrovebossen 

Tussen 1970 en 2015 zijn de Filippijnen 40 procent van hun mangroven kwijtgeraakt, een vitale ‘blauwe koolstof’-habitat die een overvloed aan soorten herbergt, zoals de mudskippers, de tandbaars en de oude paardenkustkrab. Om dit aan te pakken heeft de partner van Blue Marine, Oceanus Conservation, aanzienlijk werk verricht om deze blauwe bossen te herstellen, waarbij meer dan 8.000 zaailingen zijn geplant in voorheen aangetaste gebieden. Blue Marine herstelt waterstromen en plant bomen om sediment te stabiliseren, waarbij het grootste deel van het herstel aan de natuur wordt overgelaten.

Filipijnen

Malediven – Herstel van mangroven en zeegras voor klimaatmitigatie en veerkracht

Het zee- en kustmilieu van de Malediven is essentieel voor het voortbestaan ervan als laaggelegen eilandstaat, maar wordt toch steeds meer bedreigd door de achteruitgang van de habitats en de stijgende zeespiegel. Het project op de Malediven heeft als doel de historische oorzaken van mangroveverlies te begrijpen, om zowel actief als natuurlijk mangroveherstel in de komende jaren te bewerkstelligen. Het project richt zich daarnaast op het vergroten van de betrokkenheid en het onderwijzen van toeristen, het training van de lokale gemeenschap en het bevorderen van zeegrasbescherming in de vele resorts die de Malediven rijk is.

Malediven


Naar boven