Duurzame partners

Duurzaam reizen is voor ons meer dan het ondersteunen van goede doelen. Wij doen er alles aan om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door te voeren in onze gehele bedrijfsvoering, niet alleen op ons eigen kantoor maar ook in de landen waar we reizen organiseren. Hiervoor werken we samen met verschillende organisaties:

WakibiWakibi

Wakibi is een Nederlandse stichting die via haar crowdfunding platform kleine leningen verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. In september 2019 en 2021 heeft Sawadee namens zijn reizigers in totaal €40.000 geschonken aan deze bijzondere organisatie. Dit bedrag wordt de komende tien jaar doorlopend uitgeleend, waardoor Wakibi met dit geld een groot aantal ondernemers op weg kan helpen. Een succesvolle onderneming in een ontwikkelingsland heeft een positieve invloed op de lokale gemeenschap, creëert banen en geeft kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan. In de reportage hieronder kun je lezen wat voor moois wij tot nu toe al hebben bereikt met Wakibi.Tourism DeclaresTourism Declares

Sawadee Reizen is verheugd om sinds januari 2021 onderdeel te zijn van ‘Tourism Declares a Climate Emergency’, een collectief van reisondernemingen dat het goede voorbeeld volgt uit andere sectoren bij het afkondigen van een klimaatnoodsituatie. Met deze afkondiging erkennen wij de wetenschap dat we nu actie moeten ondernemen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in het komende decennium terug te dringen. We zullen samenwerken met de hele reisbranche om dit te realiseren en een regeneratieve industrie op te bouwen. Meer informatie over Tourism Declares vind je hier: www.tourismdeclares.com.


Travelife

Travelife

Sinds januari 2014 heeft Sawadee het Travelife Certificaat, de hoogste van de drie levels binnen Travelife.Travelife stimuleert duurzaam ondernemen binnen de reissector, en is erkend door de Global Sustainable Tourism Council(GSTC). Om het certificaat te behalen heeft Sawadee aan de 234 duurzaamheidscriteria voldaan. Deze criteria hebben betrekking op de verschillende kanten van de bedrijfsvoering. Van de koffie die bij ons op kantoor in Amsterdam wordt gedronken tot aan het vervoer op de plaats van bestemming. Onze reizigers zijn er dus van verzekerd dat onze reizen op een duurzame en eerlijke manier uitgevoerd worden. We zijn er trots op dat we het Travelife Certificaat behaald hebben en stimuleren onze lokale vertegenwoordigers en accommodaties om het hetzelfde te doen. Ook hopen we dat veel bedrijven in de Nederlandse reisbranche zullen volgen.Defence for Children - ECPAT

Sawadee is in 2014 benoemd tot Top Member van de Tourism Child Protection Code (The Code). Alleen organisaties die zich aantoonbaar actief inzetten tegen seksuele uitbuiting van kinderen krijgen een Top Member status bij The Code. Wij vinden de bescherming van kinderen op vakantiebestemmingen die we aanbieden erg belangrijk. Daarom steunen wij actief de ANVR en Defence for Children - ECPAT in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. Sawadee tekende in juni 2013 The Code. Het internationale bestuur van The Code, waarvan een meerderheid bestaat uit reisorganisaties, complimenteerde Sawadee onder andere voor de volgende activiteiten:

  • Sawadee heeft in contracten opgenomen dat zakenpartners adequaat dienen op te treden ter voorkoming en bestrijding van seksuele kinderuitbuiting.
  • Sawadee stimuleert partners om zelf The Code te ondertekenen waarmee een aantal concrete en zichtbare maatregelen tegen seksuele kinderuitbuiting worden genomen.
  • Sawadee traint medewerkers om adequaat te kunnen reageren bij vermoedens van seksuele kinderuitbuiting.

Sawadee steunt actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Hier vind je meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik, of vraag het aan de reisbegeleiding. Wij nodigen jou uit samen met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl en bij de reisbegeleiding, ook als dit begaan is in het buitenland! 


Global Tourism Plastics Initiative

Global Tourism Plastics Initiative

In juli 2021 heeft Sawadee het Global Tourism Plastics Initiative getekend onder leiding van het United Nations Environment Programme en de World Tourism Organization (UNWTO), in samenwerking met de Ellen MacArthur Foundation.

Als officieel lid van het Global Tourism Plastics Initiative delen we de gemeenschappelijke visie om de grondoorzaken van plasticvervuiling aan te pakken. Wij verbinden ons ertoe om zo min mogelijk plastic te gebruiken en om te innoveren zodat het plastic wat we nodig hebben veilig hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd kan worden. Het doel is om zoveel mogelijk plastic uit de economie en het milieu te weren. 

Als onderdeel van Global Tourism Plastics Initiative stellen wij onszelf de volgende doelen:
  • Jaarlijks contact opnemen met al onze partners en hen aanmoedigen zich aan te sluiten bij GTPI.
  • Adviseren van onze partners om plastic beter te reguleren in hun activiteiten door middel van criteria, normen en/of beleid, en hen te ondersteunen bij het implementeren van hun toezeggingen aan het Global Tourism Plastics Initiative. Indien van toepassing nemen we deze standaarden rondom duurzaamheid in de leverancierscontacten op en met deze certificatie kunnen zij hun partners en leveranciers aanmoedigen dit voorbeeld te volgen.
  • Successen communiceren aan partners, leveranciers, reizigers en belangrijke lokale belanghebbenden via websitepublicaties, nieuwsbrieven, sociale media en in alle directe communicatie via al hun personeel.
Zeg het voort en doe ook mee! Kijk voor meer informatie op the Global Tourism Plastics Initiative.


Hout Bay United Football Community

Hout Bay United Football Community

Sawadee is trotse sponsor van HBUFC, een jeugdvoetbalproject en community in Houtbaai, Zuid-Afrika. Dit project is in 2016 gestart en houd sindsdien al zo'n 10.000 kinderen van de straat. Dit doen ze door middel van sport in combinatie met life skill cursussen, huiswerkklassen en de belangrijkste trots: het creëren van saamhorigheidsgevoel, social controle en discipline. Daarnaast creëren ze banen voor de oudere kinderen. In 2020 zijn bijvoorbeeld 80 nieuwe banen gecreëerd en zijn 20 kids naar volwasseneneducatie gegaan om hun middelbare school af te maken. Tijdens de lockdown van 2020, toen veel mensen niet veel te eten hadden,  hebben ze gezorgd voor voedselpakketten en begeleiding van ouderen.

Het heren voetbalteam speelt na promoties een divisie onder Cape Town Spurs FC en de dames draaien ook bovenin mee en staan bovenaan in de league. Een resultaat waar men uiteraard trots op is.

Meer informatie over de Hout Bay United Football Community vind je in deze PDF.

Naar boven