< Terug naar overzicht
Duurzaamheid onverminderd belangrijk voor Sawadee reizigers

Duurzaamheid onverminderd belangrijk voor Sawadee reizigers

Afgelopen winter heeft Sawadee voor de derde keer een enquête over duurzaam reizen uitgestuurd naar onze reizigers. Het belangrijkste doel van de enquête was om inzicht te vergroten in de mate waarin onze duurzaamheidsacties aansluiten bij wat onze reizigers belangrijk vinden.

Ook in 2022 peilden we de mening van onze reizigers over duurzaam reizen met een enquête, welke door 182 reizigers werd ingevuld. Dit jaar hebben we van 280 Sawadee reizigers een reactie ontvangen, wat een mooie stijging in het responspercentage betekent.

Natuur- en milieubescherming

Opvallend was dat de resultaten van dit jaar niet veel afwijken van de resultaten van de enquête uit 2022. Beide jaren gaf 46% van de reizigers aan rekening te houden met duurzaamheid bij het plannen van een vakantie en gaf twee derde aan het belangrijk te vinden dat de CO2-uitstoot van reizen wordt verminderd om klimaatverandering tegen te gaan.

Opnieuw bleek natuurbescherming één van de belangrijkste thema’s voor de Sawadee reiziger. 90% ziet graag dat Sawadee aandacht besteedt aan bescherming en herstel van natuur en dieren, iets wat goed aansluit op het partnerschap dat wij begin dit jaar aangingen met Blue Marine Foundation. Met een donatie van ruim 1 miljoen euro worden 3 jaar lang 7 projecten gesteund die zich focussen op het behoud en herstel van zee-ecosystemen.

Op de vraag welke duurzame acties reizigers overwegen om in hun toekomstige reis te ondernemen, zegt bijna een derde minder te zullen vliegen, een stijging van 1% ten opzichte van 2022. Beide jaren gaf 73% van de respondenten aan bewust bezig te zijn met het gebruiken van minder wegwerpplastic op reis. Deze aanhoudende interesse in afvalvrij reizen moedigt ons aan om reizigers nog meer tips te geven op dit vlak en hen bewust te maken van de impact die je als reiziger kunt maken met vaak kleine acties.

Natuurbescherming Formentera - Manu San Félix Vellmari

Oprechte culturele interactie

Naast het beschermen van natuur en het verminderen van de CO2-uitstoot, speelt ook de sociale kant van duurzaamheid een grote rol voor Sawadee en haar reizigers. Ruim 8 op de 10 reizigers gaf in de enquête aan thema’s als het beschermen van cultureel erfgoed, het waarborgen van mensen- en kinderrechten en het ondersteunen van economische ontwikkeling belangrijk te vinden. Dit onderstreept het belang van onze uitgebreide inspanningen op deze thema’s.

Daarnaast ziet 68% van de reizigers het liefst dat Sawadee ervoor zorgt dat reizigers ook van de gebaande paden komen. Dit vermindert overtoerisme en levert meer authentieke ervaringen op. Ook in de toekomst zullen we ons best blijven doen om reisroutes te creëren waarbij naast de bekende hoogtepunten ook ruimte is voor onontdekte, rustigere plekken en authentieke ervaringen. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze Puur Sawadee projecten en overnachtingen.

Culturele interactie

Bijkomende kosten delen

Uit de enquête blijkt dat duurzaamheid vooralsnog niet de beslissende factor is voor reizigers bij het kiezen van een reis. Toch geeft meer dan de helft (54%) aan een reisorganisatie met positieve sociale en economische impact te verkiezen boven een aanbieder die dit niet aantonen. 46% zou zelfs overwegen meer te betalen voor een reis bij zo’n aanbieder.

Een belangrijk resultaat, want het uitvoeren van reizen die ecologisch en sociaal verantwoord zijn kosten vaak meer geld, bijvoorbeeld door de hogere kosten van elektrische voertuigen en milieuvriendelijke brandstoffen. Een kwart van de reizigers is van mening dat deze bijkomende kosten volledige doorgerekend moeten in de prijs van de reis, een daling van 7% ten opzichte van 2022. Het percentage reizigers dat vindt dat de bijkomende kosten verdeeld moeten worden tussen de reisorganisatie en de reiziger, steeg daarentegen van 51% naar 61%. Een verhoging van de reissom met 5 à 10% vindt een meerderheid van de reizigers acceptabel.

Puur Sawadee

Een gedurfd duurzaamheidsbeleid

Al met al is het standpunt van Sawadee reizigers over duurzaam reizen de afgelopen twee jaar niet veel veranderd. Thema’s zoals natuurbescherming, CO2-reductie en het steunen van lokale gemeenschappen zijn onverminderd belangrijk voor reizigers en zullen dus centraal blijven staan in het duurzaamheidsbeleid van Sawadee. De resultaten bevestigen dat onze reizigers duurzaamheid even belangrijk vinden als wij en laten zien dat onze duurzaamheidsacties goed aansluiten op de wensen van onze reizigers. Dit moedigt ons aan om gedurfde stappen te blijven zetten op het gebied van duurzaam reizen, het goede voorbeeld te blijven geven voor andere reisorganisaties, en onze reizigers te blijven inspireren met mogelijkheden om de positieve impact van reizen te vergroten.

Benieuwd wat Sawadee allemaal doet om reizen zo duurzaam mogelijk te maken? Lees dan verder op deze pagina