Momenteel woeden er in de Canadese provincie British Columbia bosbranden. Deze worden door de lokale autoriteiten met alle middelen bestreden. Het is op dit moment nog lastig om aan te geven hoe de situatie zich precies zal ontwikkelen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we onze reizen via de originele route kunnen uitvoeren. Via onze Canadese agent en de plaatselijke autoriteiten blijven we de situatie op de voet volgen. In geval van eventuele nieuwe ontwikkelingen, informeren we iedereen die op onze reizen naar Canada geboekt staat uiteraard onmiddellijk. De veiligheid en het welzijn van onze reizigers staat te allen tijde op de eerste plaats. Wanneer wij serieuze twijfels hebben over de veiligheidssituatie van een bepaald deel van de route, nemen we geen enkel risico.